“์’†
(มฐัฌั)
[4]44'05"43
1 •–ุ V‘พ‡A
9'30"21(4)
2 “ก‰ช Žm‡A
7'03"61(6)
3 ’†–์ ‰l“l‡A
10'23"39(3)
4 ‰อ–์ ไปl‡@
6'51"44(3)
5 b”ใ ˆจ‡A
10'16"78(3)